119 besluiten gevonden

 • Woont u in Nederland? En heeft u geen volledig AOW-pensioen? Dan krijgt u misschien een aanvulling op uw AOW-pensioen.

  Aanleiding besluit

  Als u AIO aanvulling aanvraagt omdat u met uw middelen (inkomen/vermogen) onder de bijstandsgrens zit

  Gebruiksdoel besluit

  Vaststellen en uitkeren van een AIO-aanvulling

  Verantwoordelijke organisatie

  SVB

 • Als u de AOW-leeftijd bereikt en in Nederland woont of heeft gewoond, dan krijgt u maandelijks een AOW-uitkering van de Sociale Verzekeringsbank. U ontvangt de uitkering tot uw overlijden.

  Aanleiding besluit

  Als u de pensioengerechtigde leeftijd nadert

  Gebruiksdoel besluit

  Vaststellen en uitkeren van een AOW-pensioen

  Verantwoordelijke organisatie

  SVB

 • Voor een algemene periodieke keuring (APK) van uw voertuig kunt u terecht bij een door de RDW erkend bedrijf in Nederland. De RDW stuurt u vooraf een herinnering voor de keuring. Na keuring ontvangt u een APK-keuringsrapport, of uw voertuig nu is goedgekeurd of afgekeurd. Een APK-keurmeester stelt dat rapport op.

  Aanleiding besluit

  Als uw voertuig APK-gekeurd moet worden

  Gebruiksdoel besluit

  Herinneren aan, en rapporteren over, de APK-keuring van een voertuig

  Verantwoordelijke organisatie

  RDW

 • Loopt er een watergang langs uw grond, zoals een sloot? Dan kan het zijn dat u die watergang moet onderhouden. Doet u dit niet goed (genoeg)? Dan is er sprake van een schouwovertreding. Het waterschap gebruikt voor handhaving de legger en de keur. In de legger staat wie er voor welke watergangen onderhoudsplichtig is, in de keur staat welke plichten hierbij horen.

  Aanleiding besluit

  Als u het beheer van, of rondom, een watergang niet goed op orde hebt

  Gebruiksdoel besluit

  Vaststellen van de schouwovertreding en het aanschrijven van de juiste persoon

  Verantwoordelijke organisatie

  Waterschap

 • Aanleiding besluit

  Als u een kind in het buitenland geadopteerd heeft en deze wil inschrijven in de Basisregistratie Personen

  Gebruiksdoel besluit

  Opmaken van authentieke aktes. Bijhouden van de Basisregistratie Personen

  Verantwoordelijke organisatie

  Ambtenaar burgerlijke stand

 • U kunt vrijwillig afstand doen van de Nederlandse nationaliteit. U legt dan een verklaring af bij de gemeente. U kunt alleen afstand doen van het Nederlanderschap als u ook over een andere nationaliteit beschikt. Als u kinderen hebt, dan verliezen zij mogelijk ook de Nederlandse nationaliteit.

  Aanleiding besluit

  Als u afstand doet van de Nederlandse nationaliteit

  Gebruiksdoel besluit

  Afgifte verklaring afstand van de Nederlandse nationaliteit en verwerking nationaliteit in de Basisregistratie Personen (BRP)

  Verantwoordelijke organisatie

  Gemeente (burgerzaken)