183 besluiten gevonden

 • Wilt u met een geluidswagen of geparkeerd voertuig reclame maken op de openbare weg? Dan hebt u in veel gemeenten een vergunning of ontheffing nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente waar u met uw voertuig wilt rijden of parkeren. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente staat wanneer u een vergunning of ontheffing moet aanvragen.

  Aanleiding besluit

  Als u toestemming aanvraagt om met een geluidswagen of (geparkeerd) voertuig reclame te maken op de openbare weg

  Gebruiksdoel besluit

  Afgeven (parkeer)ontheffing reclamevoertuig

  Verantwoordelijke organisatie

  Gemeente

 • Woont u in Nederland? En heeft u geen volledig AOW-pensioen? Dan krijgt u misschien een aanvulling op uw AOW-pensioen.

  Aanleiding besluit

  Als u AIO aanvulling aanvraagt omdat u met uw middelen (inkomen/vermogen) onder de bijstandsgrens zit

  Gebruiksdoel besluit

  Vaststellen en uitkeren van een AIO-aanvulling

  Verantwoordelijke organisatie

  SVB

 • Als u de AOW-leeftijd bereikt en in Nederland woont of heeft gewoond, dan krijgt u maandelijks een AOW-uitkering van de Sociale Verzekeringsbank. U ontvangt de uitkering tot uw overlijden.

  Aanleiding besluit

  Als u de pensioengerechtigde leeftijd nadert

  Gebruiksdoel besluit

  Vaststellen en uitkeren van een AOW-pensioen

  Verantwoordelijke organisatie

  SVB

 • Voor een algemene periodieke keuring (APK) van uw voertuig kunt u terecht bij een door de RDW erkend bedrijf in Nederland. De RDW stuurt u vooraf een herinnering voor de keuring. Na keuring ontvangt u een APK-keuringsrapport, of uw voertuig nu is goedgekeurd of afgekeurd. Een APK-keurmeester stelt dat rapport op.

  Aanleiding besluit

  Als uw voertuig APK-gekeurd moet worden

  Gebruiksdoel besluit

  Herinneren aan, en rapporteren over, de APK-keuring van een voertuig

  Verantwoordelijke organisatie

  RDW

 • Vertrekt u voor een periode van langer dan 8 maanden naar het buitenland? Dan moet u dit melden bij uw gemeente. Dit doet u vanaf 5 dagen voor uw vertrek (en niet eerder).

  Aanleiding besluit

  Als u voor langer dan 8 maanden naar het buitenland verhuist en dit aangeeft

  Gebruiksdoel besluit

  Uitschrijven Basisregistratie Personen (BRP)

  Verantwoordelijke organisatie

  Gemeente (burgerzaken)

 • Loopt er een watergang langs uw grond, zoals een sloot? Dan kan het zijn dat u die watergang moet onderhouden. Doet u dit niet goed (genoeg)? Dan is er sprake van een schouwovertreding. Het waterschap gebruikt voor handhaving de legger en de keur. In de legger staat wie er voor welke watergangen onderhoudsplichtig is, in de keur staat welke plichten hierbij horen.

  Aanleiding besluit

  Als u het beheer van, of rondom, een watergang niet goed op orde hebt

  Gebruiksdoel besluit

  Vaststellen van de schouwovertreding en het aanschrijven van de juiste persoon

  Verantwoordelijke organisatie

  Waterschap