Over deze website

Het doel is informatie over het gebruik van gegevens en de daarbij behorende gegevensuitwisseling tussen organisaties voor iedereen op één plek vindbaar te maken. Op die manier kan iedereen zien bij welke overheidsbesluiten welke gegevens meestal gebruikt worden. Door dit inzichtelijk te maken kunnen fouten sneller ontdekt en verbeterd worden. Zodat de gegevens die bij de overheid bekend zijn, betrouwbaar zijn. Deze transparantie is belangrijk voor het vertrouwen in de overheid.

Doorontwikkeling

Deze website is in ontwikkeling. Er wordt aan gewerkt om van 600 besluiten de gegevensstromen inzichtelijk te maken. Dit doet het team samen met de betrokken organisaties. De website wordt stapsgewijs verder ontwikkeld.

Doorontwikkeling betekent dat de inhoud door de tijd heen zal wijzigen, bijvoorbeeld:

  • De functionaliteit wordt uitgebreid
  • Er komen besluiten bij of gaan besluiten af
  • De ‘standaard’ (velden met informatie) wordt gewijzigd en/of uitgebreid
  • De reeds gepubliceerde beschrijving van besluiten wordt gewijzigd en/of uitgebreid.

Meedoen

Van een aantal overheidsorganisaties zijn op dit moment al besluiten gepubliceerd. Het doel is om alle overheidsorganisaties met relevante besluiten aangesloten te hebben.

Er zijn verschillende onderdelen waar u aan mee kunt doen of waar u feedback op kunt geven:

  • Toevoegen van besluiten
  • Feedback op de gepubliceerde beschrijvingen
  • Feedback geven op de standaard
  • Feedback op de gebruikservaring van de website (UX)
  • Feedback op de code van deze website

Wilt u meedoen? Hebt u feedback op bijvoorbeeld een van deze onderwerpen? Neem dan contact op met: algemeneinzage@ictu.nl.

Open source software

Dit overzicht wordt ontwikkeld met open source software. Deze site wordt ontwikkeld zodat deze voor zoveel mogelijk mensen bruikbaar is.

Disclaimer

Er is de grootst mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op deze website. Toch kan het zijn dat bepaalde informatie onjuistheden bevat of verouderd is. U kunt aan de informatie op deze website dan ook geen rechten ontlenen.

Voor informatie die desondanks onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaardt het ministerie van BZK geen enkele aansprakelijkheid. Evenmin geldt deze aansprakelijkheid voor de inhoud of betrouwbaarheid van websites waarnaar is doorgelinkt.

Raadpleeg bij onduidelijkheden over de getoonde informatie altijd de website en/of contactpersoon van de betreffende overheidsorganisatie of schakel een expert in.