Over deze website

Het doel is informatie over het gebruik van gegevens en de daarbij behorende gegevensuitwisseling tussen organisaties voor iedereen op één plek vindbaar te maken. Op die manier kan iedereen zien bij welke overheidsbesluiten welke gegevens meestal gebruikt worden. Door dit inzichtelijk te maken kunnen fouten sneller ontdekt en verbeterd worden. Zodat de gegevens die bij de overheid bekend zijn, betrouwbaar zijn. Deze transparantie is belangrijk voor het vertrouwen in de overheid.

Doorontwikkeling

Deze website is in ontwikkeling. Er wordt aan gewerkt om van 600 besluiten de gegevensstromen inzichtelijk te maken. Dit doet het team samen met de betrokken organisaties. De website wordt stapsgewijs verder ontwikkeld.

Doorontwikkeling betekent dat de inhoud door de tijd heen zal wijzigen, bijvoorbeeld:

  • De functionaliteit wordt uitgebreid
  • Er komen besluiten bij of gaan besluiten af
  • De ‘standaard’ (velden met informatie) wordt gewijzigd en/of uitgebreid
  • De reeds gepubliceerde beschrijving van besluiten wordt gewijzigd en/of uitgebreid.

Meedoen

Van een aantal overheidsorganisaties zijn op dit moment al besluiten gepubliceerd. Het doel is om alle overheidsorganisaties met relevante besluiten aangesloten te hebben.

Er zijn verschillende onderdelen waar u aan mee kunt doen of waar u feedback op kunt geven:

  • Toevoegen van besluiten
  • Feedback op de gepubliceerde beschrijvingen
  • Feedback geven op de standaard
  • Feedback op de gebruikservaring van de website (UX)
  • Feedback op de code van deze website

Wilt u meedoen? Hebt u feedback op bijvoorbeeld een van deze onderwerpen? Neem dan contact op met: algemeneinzage@ictu.nl.

Open source software

Dit overzicht wordt ontwikkeld met open source software. Deze site wordt ontwikkeld zodat deze voor zoveel mogelijk mensen bruikbaar is.

Disclaimer

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

De informatie op deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wijzigingen en typefouten zijn voorbehouden. Het is echter niet uitgesloten dat de weergegeven informatie onvolledig, niet actueel of onjuist is. Het ministerie van Binnenlandse Zaken aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie.