Toegankelijkheid

Bij het ontwikkelen van deze website worden de wensen en eisen voor een toegankelijke website direct ingebouwd. De makers van deze website zijn getraind in digitale toegankelijkheid. Een onafhankelijke toegankelijkheidsexpert levert regelmatig advies.

Deze website voldoet aan WCAG 2.1 niveau AA, de Web Content Accesibility Guidelines.

Dit betekent dat de website gebruikt kan worden door iedereen, inclusief mensen met een functiebeperking.

Vanwege recente aanpassingen wordt de website binnenkort opnieuw getoetst op toegankelijkheid.

Voor meer informatie: