Belastingen

Bij dit onderwerp vindt u besluiten die gaan over belastingzaken. Bijvoorbeeld inkomstenbelasting, waterschapsheffingen en gemeentelijke heffingen.

Familie

Bij dit onderwerp vindt u besluiten die gaan over familie en burgerlijke stand. Bijvoorbeeld huwelijk, ouderlijk gezag en pleegvergoeding.

Gezondheid

Bij dit onderwerp vindt u besluiten die gaan over gezondheid en zorg. Bijvoorbeeld hulpverlening, WMO en Wlz en zorgverzekering.

Identiteit

Bij dit onderwerp vindt u besluiten die gaan over persoonsregistratie. Bijvoorbeeld DigiD, naamswijziging en paspoorten.

Inkomen

Bij dit onderwerp vindt u besluiten die gaan over uw inkomen. Bijvoorbeeld pensioenen, toeslagen en uitkeringen.

Onderwijs

Bij dit onderwerp vindt u besluiten die gaan over onderwijs en inburgering. Bijvoorbeeld diploma’s, examens en studiefinanciering.

Recht

Bij dit onderwerp vindt u besluiten die gaan over juridische zaken en burgerschap. Bijvoorbeeld rechtsbijstand, de stempas en meldingen van discriminatie.

Schulden

Bij dit onderwerp vindt u besluiten die gaan over schulden. Bijvoorbeeld schuldhulpverlening, kwijtschelding en sanering.

Vervoer

Bij dit onderwerp vindt u besluiten die gaan over mobiliteit en transport. Bijvoorbeeld een rijbewijs, verkeersboetes en voertuigregistraties.

Werk

Bij dit onderwerp vindt u besluiten die gaan over werk en arbeid. Bijvoorbeeld contracten, ontwikkelsubsidies en Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Wonen

Bij dit onderwerp vindt u besluiten die gaan over wonen en uw leefomgeving. Bijvoorbeeld bouwvergunningen, huursubsidie en WOZ-waarde.

Ondernemen

Bij dit onderwerp vindt u besluiten die gaan over ondernemen. Bijvoorbeeld een bedrijf starten, bedrijfshuisvesting of milieuvergunningen.