40 organisaties gevonden

Uitvoeringsinstanties, zelfstandige bestuursorganen en rijksdiensten

Nationale overheidsorganisaties die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van specifieke overheidsbeleid en -taken.

Gemeenten en samenwerkingsverbanden

Gemeentelijke bestuursorganen die verantwoordelijk zijn voor het bestuur, evenals de samenwerkingsverbanden die worden aangegaan in het kader van gemeenschappelijke regelingen.

Gezondheidszorg en welzijn

Organisaties die medische zorg, ondersteuning en welzijnsdiensten aanbieden.

Onderwijs, onderzoek en kinderopvang

Instellingen en organisaties die zich bezighouden met het bieden van onderwijs, het uitvoeren van onderzoek, het verzorgen van kinderopvang en het ontwikkelen van kennis.

Inspecties en autoriteiten

Toezichthoudende instanties die naleving van wetten en regels controleren in verschillende sectoren.

Jeugdzorg

Instellingen die zorg en hulp bieden aan kinderen en jongeren met problemen thuis, op school of in hun ontwikkeling.